On Sale At lafusionpourlesnuls.com!

Shinken


Bugei Wave Katana, Iaido, tameshigiri, Toyama Ryu, samurai sword, kendo, shinken

$1,200.00


Hand Forged Kogarasu-Maru Kissaki Moroha Zukuri Hishi-Gami Shinken Mat Cutter

$199.00


Kumogakure Shinobigatana Handmade Shinken Sword - High Quality from Ninpo Mart

$599.99


Functional Unokubi Zukuri Hishi-Gami Iron Mokko Tsuba Shinken Japanese Katana

$268.00


Hand Forged Oil Quenched TH Shinogi Zukuri Bohi Hishi-Gami Shinken Mat Cutter

$199.00


Hand Forged Oil Quenched Nami Koshirae Hishi-Gami Niku Shinken Heavy Cutter

$359.00


Hand Forged Oil Quenched 9260 Shinogi Zukuri Hishi-Gami Shinken Mat Cutter

$199.00


Hand Forged Oil Quenched TH Unokubi Zukuri Hishi-Gami Shinken Mat Cutter

$199.00


Functional Shobu Zukuri Hishi-Gami Iron Mokko Tsuba Shinken Japanese Sword

$268.00


Japanese Katana Blade Hybrid Sharpening Service--Shinken--Live Blades Only-SALE!

$49.99


TENKU NEW MUSHA JAPANESE NIHONTO SHINKEN CARBON STEEL KATANA SWORD KENJUTSU

$329.00


TENKU NEW RONIN BLACK JAPANESE NIHONTO SHINKEN FOLDED KATANA SWORD KENJUTSU

$373.00


SKYJIRO FORGE DOMOE JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI KATANA IAIDO SWORD

$597.00


SKYJIRO TAKA-CHIGAI JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$744.00


SKYJIRO HOTA-TEGAI JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$927.00


SKYJIRO KIKU-NOHANA JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI KATANA SWORD SIGNED PAPER

$1,087.00


SKYJIRO FORGE KUMO JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$1,897.00


TENKU BLACK SEA JAPANESE NIHONTO SHINKEN DAMUSCUS HAMON SAMURAI KATANA SWORD

$875.00


SKYJIRO FORGE KAIYOU JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$2,627.00


Handmade Battle Ready Clay Tempered Choji Hamon Japanese Samurai Shinken Sword

$368.88


SKYJIRO FORGE TAKA JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$4,797.00


Clay Tempered Japanese Katana T10 Steel Sword Unokubi Zukuri O-kissaki Shinken

$278.88


high class japanese shinken katana clay tempered choji hamon full tang sword new

$380.00


SKYJIRO FORGE KOKORO JAPANESE NIHONTO SHINKEN SAMURAI SWORD KATANA SIGNED PAPER

$3,997.00


Clay Tempered Japanese Samurai Katana T10 Steel Shinken Sword Razor Sharp New

$279.99


CLAY TEMPERED T10 STEEL JAPANESE SHINKEN KATANA 关羽战神 SWORD STEEL KASHIRAE NEW

$300.00


Clay Tempered Japanese Katana T10 Steel Shinken Sword Unokubi Zukuri O-kissaki

$259.99


Clay Tempered Unokubi Zukuri Japanese Katana Choji Hamon Sword O-kissaki Shinken

$329.88


Antique 2.70 Shaku Bakumatsu Shinken Sword - Kawai Kyuko

$2,980.00


Battle Ready Clay Tempered T10 Steel Choji Hamon Japanese Samurai Shinken Sword

$528.88


Hand Forged Japanese Samurai Sword Katana Shinken Mat Cutter Razor Sharp Blade

$208.79


Clay Tempered Japanese Samurai Battle Ready T10 Steel Choji Hamon Shinken Sword

$528.88


HAND FORGED OROSHIGANE STEEL JAPANESE SAMURAI SHINKEN KATANA SWORD YK-NO02

$3,500.00


Clay Tempered Battle Ready T10 Steel Choji Hamon Japanese Samurai Shinken Sword

$528.88


Clay Tempered Japanese Katana Choji Hamon Sword Unokubi Zukuri O-kissaki Shinken

$338.00